contact

medewerker Tjeerd van Dekken

Ellen Grigoleit, persoonlijk medewerker PvdA Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken
070 – 318.27.62
email: e.grigoleit@tweedekamer@pvda.nl

Wilt u Tjeerd iets schrijven:
Tjeerd van Dekken
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Bezoekadres: Plein 2, Den Haag

NB. wijzigingen in de agenda van de Tweede Kamer zorgen vaak voor verandering in de agenda van een Kamerlid.
Afspraken zijn daarom altijd onder voorbehoud en kunnen op zeer korte termijn zelfs nog wijzigen.
Mocht u een bezoek brengen aan de Tweede Kamer, dient u altijd in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.